Artykuł sponsorowany Hałas

Człowiek jest w stanie usłyszeć bardzo szeroką gamę dźwięków. Jako jedyne istoty żyjące posiadamy zdolność do łączenia ich w mowę a niektórzy z nas są w stanie tworzyć muzykę. Dźwięk towarzyszy nam od urodzenia a jego rozpoznawanie i analiza kształtuje się szybciej niż analiza wzrokowa czy dotykowa. Nowonarodzone dziecko nie potrafi rozpoznać postaci własnej matki, ale już po kilku godzinach od narodzin jest w stanie zidentyfikować jej głos i wyodrębnić go spośród innych głosów. Od tego momentu człowiek otacza się dźwiękiem, tak samo jak otacza się meblami czy innymi rzeczami materialnymi.

Środowisko akustyczne jest inne dla każdego. Składają się na niego takie strefy jak dom, praca czy zgiełk w tramwaju w trakcie podróży do ulubionego baru. Zazwyczaj środowisko akustyczne jest dla większości bezpieczne, neutralne. Od około 40 lat mieszkańcy dużych miast narażeni są jednak na rosnące natężenie dźwięku w środowisku, w którym przebywają na co dzień. Przeciętnie, w miastach jest około 20 decybeli głośniej niż kilkadziesiąt lat temu. Tolerancja organizmu na zbyt głośne otoczenie nie zmieniła się jednak przez ten czas. Można więc powiedzieć, iż żyje się teraz w mniej komfortowych warunkach. Nie dotyczy to jednak miejsc pracy, gdzie odnotowano znaczący spadek natężenia dźwięku na przełomie ostatnich lat.

Osiągnięto to, przede wszystkim dzięki zwróceniu szczególnej uwagi na problem, jakim, bez wątpienia jest hałas. Mianem hałasu określa się dźwięk o natężeniu większym niż 135 decybeli. Takie dźwięki nie są spotykane na co dzień, lecz owe 135 decybeli jest dla człowieka granicą bólu. Znaczny dyskomfort związany ze zbyt głośnym dźwiękiem odczuwa się już przy 110 db. Trzeba tu nadmienić, iż coś takiego słyszymy w pobliżu młota pneumatycznego, samolotu lub płaczącego niemowlęcia. W interesie niemowlęcia leży bowiem to, by było należycie słyszane w każdych warunkach. Ten krzyk zapewnia mu przetrwanie mimo całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dorosły zdrowy człowiek słyszy dźwięki z zakresu od 20Hz do 20 tys. Hz, poniżej znajdują się infra a powyżej – ultra dźwięki słyszane tylko przez niektóre stworzenia, takie jak nietoperze, delfiny i prawdopodobnie mrówki. Narząd słuchu jest w stanie przetrwać dłuższy okres otoczony przez dźwięk o natężeniu około 110 db ale powoduje to znaczny uszczerbek na zdrowiu. Podstawowym schorzeniem z tym związanym jest uszkodzenie komórek rzęskowych ucha środkowego, powodujące trwałe i nieodwracalne zmiany progu słyszalności. Znaczy to tyle, iż człowiek z uszkodzonym słuchem musi odbierać wszystko głośniej o mniej więcej 5db.

Hałas w miejscu pracy

Powyższe informacje mają realny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Trzeba wiedzieć, iż hałas, prócz skutków fizycznych ma także ogromny wpływ na wszelkie aspekty życia psychicznego człowieka. Opisane powyżej 110 db niezależnie od źródła, pochodzenia, nie pozwala skupić się przez dłuższy czas. Zmienia się w jego obecności motoryka, wzmaga się agresja, osłabia czujność oraz koncentracja. Osoba pracująca w hałasie narażona jest bardziej na wypadki, niż ta, której środowisko akustyczne jest przyjazne dla słuchu. W interesie pracodawcy leży zapewnienie jak najmniejszego dyskomfortu związanego z działaniem maszyn lub urządzeń.

Regulacje dotyczące ochrony przed hałasem opisuje Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 roku w sprawie BHP przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz. U. 2005, nr 157 poz. 1318. Według przepisów Ustawy natężenie dźwięku w miejscu pracy powinno wynosić ok 80 db. Nieco inne przepisy dotyczą w tym względzie kobiet w ciąży, szczególnie jeśli chodzi o natężenie maksymalne, które wynosi dla zwykłych pracowników 135 db a dla kobiet w ciąży 125 db.

Przebywanie w natężeniu maksymalnym dłużej niż wymaga tego absolutna konieczność jest całkowicie zabronione. Pracując w głośnym otoczeniu zaleca się przerwy w wyznaczonej do tego strefie ciszy, po to, by narząd słuchu mógł zregenerować się po wytężonej pracy w nieprzyjaznym środowisku. Pracodawca zobowiązany jest wyciszyć miejsce pracy do tego stopnia, by umożliwiało wykonywanie działań bez dyskomfortu.

Kluczem do osiągnięcia tego celu jest właściwy pomiar natężenia dźwięku w miejscu pracy. Pomiarów tych może dokonać jedynie osoba przeszkolona, posiadająca precyzyjną aparaturę. Wykonuje się je ustalając punkt referencyjny, czyli miejsce oddalone od źródła dźwięku, w którym przebywa pracownik. W punkcie tym bada się natężenie dźwięku, jak i dystraktory czyli nagłe, powtarzające się dźwięki otoczenia takie jak: uderzenia młotka czy startujące samoloty. Dystraktor pojawia się jedynie na krótki okres czasu, lecz także jest niebezpieczny dla pracownika i niekorzystny dla pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.

Firma Top 2001sp. z o.o. zapewnia profesjonalne pomiary natężenia hałasu w miejscu pracy. Nasi specjaliści wyposażeni są w najnowsze, bardzo dokładne aparaty pozwalające określić źródło problemu. Udzielamy wskazówek i rad, jak wyeliminować hałas, bez względu na źródło jego pochodzenia. Dalsze szczegóły na stronie top2001.org.pl.